Kanselleringsvilkår playshop 2024

Kanselleringsvilkår
Vi forstår at uforutsette hendelser kan oppstå, og derfor har vi følgende kanselleringsvilkår for kurset:
Refusjonsregler:

– Kansellering mer enn 30 dager før kursstart: Full refusjon av kursavgiften.
– Kansellering mellom 14 og 30 dager før kursstart: 50% refusjon av kursavgiften.
– Kansellering mindre enn 14 dager før kursstart: Ingen refusjon.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset, er det mulig for andre å ta plassen din. Vennligst gi oss beskjed om dette så snart som mulig, slik at vi kan gjøre nødvendige arrangementer.

Kansellering av arrangør
– Dersom begge kursledere blir forhindret fra å lede kurset på grunn av sykdom eller force majeure, vil en sertifisert lærer lede kurset. Hvis dette ikke er mulig, vil alle kursbetalinger bli refundert.
– Hvis det er for få deltakere, vil kurset bli avlyst, og alle betalte avgifter vil bli refundert i sin helhet. Avbestillingsvarsel gis minst 10 dager før arrangementet.

English text
Cancellation Policy

We understand that unforeseen events can occur, and therefore we have the following cancellation policy for the course:
Refund Rules:

– Cancellation more than 30 days before the course start: Full refund of the course fee.
– Cancellation between 14 and 30 days before the course start: 50% refund of the course fee.
– Cancellation less than 14 days before the course start: No refund.

If you are unable to attend the course, it is possible for someone else to take your place. Please inform us of this as soon as possible so that we can make the necessary arrangements.

Cancellation by the Organizer
– If both course leaders are unable to lead the course due to illness or force majeure, a certified teacher will lead the course. If this is not possible, all course payments will be refunded.
– If there are too few participants, the course will be canceled, and all paid fees will be refunded in full. Cancellation notice will be given at least 10 days before the event.