Trommesirkel på skolen

I løpet av 45 minutter forvandles klassen til et rytmisk pulserende orkester!
Ved hjelp av enkle oppgaver og øvelser som alle kan mestre, kommer elevene forbløffende raskt inn i et inkluderende samspill med hverandre. Her blir de engasjerte, oppmerksomme og lyttende nærmest uten at de er klar over det. Gleden over å lykkes med å skape musikk sammen, gir naturlig motivasjon til å opprettholde, styrke og utvikle samspillet.

Trommelars lager stemning på Ytre Arna barne- og ungdomskole

Elevene blir gjennom ”learning by doing” etter hvert mer klar over hva som fremmer samspill, og hvordan alle er viktige for hverandre og kan inspirere hverandre. Vi oppdager hvordan den felles pulsen er den samlende og ledende drivkraften. Vi merker videre hvordan vi kan ha ulike dialoger gående mellom de ulike instrumentene i samspillet, og elevene oppmuntres til å utforske muligheten til å spille pauser så vel som hørbare slag. Det skaper spenning og forventning i musikken. I løpet av en slik time blir elevene godt gjennomvarmet, får energi, og blir ofte mer bevisst på tilhørighet og samhørighet i klassen.

Mange blir oppmerksomme på nye kvaliteter hos sine medelever, kanskje særlig hos de som til vanlig ikke stikker seg frem. Omvendt hender det mang en gang at de tøffeste og mest suverene i klassen blottlegger en hjelpeløshet når det gjelder å orientere seg og fungere i et samspill. Her får de muligheten til å øve seg! I denne sammenhengen er samspill det eneste som fører frem. Musikken selv er målet på hvor godt gruppen til enhver tid lykkes i dette.

Jeg gjør også trommesirkler med større elevgrupper, opp til 60, forutsatt at jeg får låne minst én av skolens musikklærere som assistent. Dette formatet egner seg best fra mellomtrinn og oppover. Om det er ønskelig, kan jeg også lede store elevgrupper, foreløpig begrenset oppad til 100 elever. Jeg medbringer da selv én assistent i tillegg.

Jeg stiller med trommer og perkusjon i god kvalitet til alle.

Praktisk

Rom: Musikkrom eller liknende der det går an å lage mye lyd. Gymsaler egner seg dessverre sjelden, da romklangen lett gjør lydbildet gjallende og unyansert.

Rigging: Rommet bør på forhånd være ryddet klart og stoler stilt opp. Det må beregnes ca. 1 time til rigging og 1 time til nedrigging. Bærehjelp nødvendig!

Lærerassistanse: Det er ønskelig med minimum 1 lærer til stede per klassestørrelse, helst en som kjenner elevene godt fra før.

Priser:

Vanlig klassestørrelse: kr. 890 pr. undervisningstime + dagsleie instrumenter kr. 790. Min. 3 undervisningstimer pr. dag.

Opp til 60 elever: Kr. 1350 pr undervisningstime + dagsleie instrumenter kr. 1200. Min. 2 undervisningstimer pr. oppdragssted.

Opp til 100 elever: Kr. 1950 pr undervisningstime inkl. assistent. + dagsleie instrumenter kr. 1800. Min. 2 undervisningstimer pr. oppdragssted.

Prisene er veiledende. Moms er inkludert i instrumentleien.
For oppdrag utenfor Bergen påløper reiseutgifter beregnet ut fra gjeldende kilometeravgift.