Omtaler

Blitt inspirert og fortrolig i bruk av trommer

Gjennom sin væremåte og kunnskap har Trommelars ledet oss gjennom en spennende prosess der vi er blitt inspirert og fortrolig i bruk av trommer!

Marta Tunes
Daglig leder / Arnatveit barnehage

En aha-opplevelse

Trommedialogen har for mange vært en aha-opplevelse, -den viser den lekende og skapende dynamikken i vår kommunikasjon på en konkret og levende måte

Irene Nygaardsvik
Forsker, kreativ dialog og kommunikasjon / Spekulatoriet

Glede og engasjement

Trommingen skapte glede og engasjement, og motiverte oss til å bygge bedre relasjoner og samspill mellom de forskjellige delene av personalet!

Edle Hope
Avdelingsleder / Varden Skole, Bergen

Økt energi og engasjement

Å starte dagen med Lars og trommene hans ga økt energi og engasjement i gruppen og økte utbyttet av samlingen betraktelig

Karl Johnny Hersvik
Brage Petroleum Technology Manager / Norsk Hydro ASA