Trommesirkel i Barnehagen

Trommelars i barnehagen på Norge Rundt. Klikk på bildet for å se innslaget.

Trommeglede i barnehagen!

I barnehagen har vi en unik mulighet til å la barna få utvikle sine musikalske evner i trygge og stimulerende omgivelser! Barnet har medfødt en umiddelbar rytmeglede med stort utviklingspotensiale! I et trygt og musikalsk lekpreget miljø vil denne rytmegleden i følge med barnets utvikling kunne forvandles til musikalsk kompetanse. Barnet får også beholde den nære kontakten med rytme og kropp som del av egen identitet og som en gledesfylt måte å uttrykke seg på!

Selv om disse mulighetene er åpenbare for enhver som observerer små barn i møte med musikk, mangler vi som voksne ofte den selvtillit og de ferdigheter vi tror er nødvendig for å være en god rollemodell og leder. Resultatet kan lett bli at de gode mulighetene glipper, hvilket er synd for oss voksne, -men et langt større tap for barna. For dem handler det om å miste tilgangen til et rom, et språk, en kompetanse til enorm berikelse på veien videre.

Ved å komme på trommebesøk i barnehagen, ønsker jeg å inspirere dere til å ta i bruk dere selv og oppdage egen trommeglede! Jeg deler av min erfaring, og hjelper dere til å avlive noen myter jeg vet har hindret mange i å våge. Videre vil jeg vise dere noen enkle øvelser og rytmer som kan hjelpe dere i gang med å lede en god trommestund med barna.

Personale

Jeg besøker et personalmøte, og har med trommer og perkusjon til alle. Det gis en enkel innføring i spilleteknikk, noen enkle rytmefraser, og så inviteres deltakerne til mer og mer å slippe sine egne rytmer til, i enkel samtale rundt en felles puls. Etter hvert vil deltakerne oppdage samspillets dynamikk, noe som gradvis vil bedre det musikalske uttrykk i gruppen. Dette bidrar til økt mestringsfølelse og kreativ spilleglede!

Ved å besøke personalet først, ønsker jeg å bidra til:

  • At mange får en positiv oppdagelse av egen musikalitet og evne til å bidra skapende i samspillet.
  • At gruppen som sådan forvandles til et orkester som skaper noe sammen på et annet plan enn det som er vanlig.
  • At medarbeiderne nå er mer «tunet» inn på hva samspill handler om, og derfor kan delta som ressurspersoner når det er barnas tur til å få trommebesøk.
  • At lysten, motet og motivasjonen til å bruke trommer og perkusjon videre med barna i hverdagen, får et kraftig
    oppsving!!

Barna

Jeg besøker barnehagen på dagtid, og har med trommer og perkusjon til alle.

De aller minste; 1-2 åringene: Vi synger og spiller med dem, og lar hvert barn selv velge sin form for deltakelse. Noen sitter på et fang og lytter, noen trommer i vei, andre begynner å svinge på kroppen, mens atter andre begynner å samle på, eller utforske instrumentene på forskjellige måter. Det viktigste med denne stunden, er å la ungene få bli trygge på
situasjonen, lydene, klangene og mulighetene.

I gruppen med 3-åringer, bygges hoveddelen av musikkstunden rundt et musikkeventyr. I eventyret får barna lytte til mange ulike lyder, som vi etter hvert lager orkester av. Hovedfokus ligger på lytting og innlevelse, samt at barna får utfolde seg ved å spille slik de lyster.

I gruppen 4-5-åringer, går vi ganske raskt i gang med å lage trommeorkester. Barna gis en enkel innføring i hvordan vi bruker trommen, og så en invitasjon til å hjelpe trommene i å samtale med hverandre. Vi holder musikken gående sammen, og lar med jevne mellomrom hvert barn la sin tromme låte alene, før vi går tilbake til orkesteret. Vi har en økt med spennende perkusjonsinstrumenter, og oppdager de ulike klangkvalitetene; bjelleklangen, den tørre trelyden og den luftige ristelyden. Deretter lar vi trommer møte perkusjon, og avslutter med blandet orkester, der vi innlemmer en og annen kjent allsang som små oaser i orkesteret.

 

Blitt inspirert og fortrolig i bruk av trommer

Gjennom sin væremåte og kunnskap har Trommelars ledet oss gjennom en spennende prosess der vi er blitt inspirert og fortrolig i bruk av trommer!

Marta Tunes
Daglig leder / Arnatveit barnehage

Priser

Personalkurs kr. 6400,

Trommebesøk i barnehagen kr. 4900.
(Inkluderer tre grupper. Tillegg per gruppe utover dette: kr. 960).
Gruppestørrelse opp til 12 barn.

Noen barnehager ønsker flere besøk.
Kjøregodtgjørelse og diett i følge gjeldende satser.

Kontakt for avtale