Trommesirkel med jobben

Ønsker du en bedriftskultur med motiverte medarbeidere som kommuniserer godt mot et felles mål?
Prøv trommesirkel, en skapende metode for å:

  • etablere trygghet, tillit og engasjement på en ny måte
  • la det sosiale fellesskapet vokse og ta nye veier
  • få fram leken og humøret hos medarbeiderne
  • danne grobunn for inspirasjon og kreativitet
  • kommunisere på en ny måte gjennom samspill

Trommesirkel som teambuilding

Vi sitter i en sirkel og får utdelt trommer og rytmeinstrumenter i ulike størrelser, farger, klanger og toner. Jeg hjelper den rytmiske pulsen i gang. Etter hvert kommer alle med i samspillet, hver på sin måte, lyttende, nysgjerrige eller avventende. Som rytmeforløser vil jeg videre gi gruppen enkle og engasjerende musikalske oppgaver innenfor en vanskelighetsgrad alle kan mestre. Ved å lede, stoppe, dempe og fokusere innenfor samspillet, tar jeg dere med på en oppdagelsesreise i vårt rytmiske univers.

Trommesirkelen blir et verksted for en leken og kreativ utforskning av den mellommenneskelige musikaliteten. Minimal fallhøyde, liten personlig prestisje og uten muligheten for å gjøre feil. -Også er det veldig GØY!!

Alt skjer innenfor rammer preget av trygghet, respekt og tillit.
Begreper som kreativitet, lytting og samspill får ny og forsterket betydning gjennom de konkrete erfaringene gruppen gjør sammen. Alt dette vil kunne ha stor overføringsverdi og synergieffekt i bedriftens videre liv!

Vekst gjennom samspill

Utstyrt med trommer og rytmeinstrumenter ledes dere inn i engasjerende musikalske oppgaver innenfor en vanskelighetsgrad alle kan mestre. I samspillet utfyller, støtter, inspirerer og bekrefter vi hverandre!

Gruppens musikalske tilstand kommer til uttrykk, og min oppgave blir å hjelpe dere videre med å forløse deres eget musikalske potensiale. Etter hvert som dere lærer gamet, vil dere selv kunne overta mer og mer av styringen over hva dere vil skape sammen!

En aha-opplevelse

Trommedialogen har for mange vært en aha-opplevelse, -den viser den lekende og skapende dynamikken i vår kommunikasjon på en konkret og levende måte

Irene Nygaardsvik
Forsker, kreativ dialog og kommunikasjon / Spekulatoriet

Glede og engasjement

Trommingen skapte glede og engasjement, og motiverte oss til å bygge bedre relasjoner og samspill mellom de forskjellige delene av personalet!

Edle Hope
Avdelingsleder / Varden Skole, Bergen

Økt energi og engasjement

Å starte dagen med Lars og trommene hans ga økt energi og engasjement i gruppen og økte utbyttet av samlingen betraktelig

Karl Johnny Hersvik
Brage Petroleum Technology Manager / Norsk Hydro ASA

Trommesirkel passer også ypperlig som icebreaker for seminar, ”bli-kjent”-samling for nye medarbeidere eller som blåtur for bedriften!

Slå gjerne på tråden så finner vi på noe spennende for deres bedrift!